26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 13 – 16 Nisan 2016/İZMİR

 

   ONURSAL BAŞKANLAR

Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim dalı Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Füzün

        Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

 

     Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan

Prof. Dr. Neslihan İnal Emiroğlu

 

KONGRE SEKRETERİ

Doç. Dr. Gül Karaçetin

KONGRE SEKRETER YARDIMCILARI

Yard.Doç.Dr. Sevay Alşen

Uzm. Dr. Ülkü Akyol Ardıç

Uzm. Dr. Sibel Durak

Uzm. Dr. Yusuf  Öztürk

SAYMAN

Doç. Dr. İbrahim Durukan

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan    

Prof. Dr. Aynur Akay

Prof. Dr. Neslihan Emiroğlu

Doç. Dr. İbrahim Durukan

Doç. Dr. Burak Baykara

Doç. Dr. Gül Karaçetin

Doç. Dr. Pınar Vural

Doç. Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu

Yard.Doç.Dr. Sevay Alşen

Uzm. Dr. Ülkü Akyol

Uzm. Dr. Yusuf  Öztürk

Uzm. Dr. Sibel Durak