Bildiriler - Bahar Okulu 5

İçeriğe git
Değerli meslektaşlarımız,
14 ve 17 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulu" için Proje Başvuruları ve Poster Önerileri ile ilgili olarak son başvuru tarihi 3 Mart 2019 Pazar, Saat 23:59 olarak belirlenmiştir.
Proje başvuruları için gerekli bilgiler aşağıda ve ekte belirtilmiştir.
Etkinliğin daha verimli, öğretici ve keyifli geçmesi için genç meslektaşlarımızın başvurularını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Saygılarımızla
Kongre Düzenleme Kurulu
Kongre Eş Başkanları: Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN, Prof. Dr. Elvan İŞERİ
Genel Sekreterler: Doç. Dr. Esra GÜNEY, Doç. Dr. Özhan YALÇIN
Genel Sekreter Yardımcıları: Dr. Ülkü AKYOL ARDIÇ, Dr. Ahmet ÖZASLAN
1-) Proje Önerileriyle İlgili Hususlar
1.     Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulu’nda Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında planlanan ya da yürütülmeye başlanmış olup sonuçlanmamış araştırmalar, proje önerisi olarak kabul edilecektir.
2.     Bu yıl da Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulunda yer almak üzere gönderilen proje önerileri “Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulu” bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.
3.     Proje önerilerinin son gönderi tarihi 3 Mart 2019 Pazar saat 23:59 olarak belirlenmiştir.
4.     Proje önerileri “MS Word” dosyası halinde sadece cocukergenbaharokulu@gmail.com adresine elektronik posta olarak gönderilecektir. Yukarıda belirtilen elektronik posta adresi haricinde yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Proje Yazım Kuralları
1.     Proje önerileri (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 800-1000 kelime aralığında olmalıdır.
2.     Proje önerileri Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir.
3.     İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
Örn: Aytek Başacı
4.     Yazarların email adresleri, çalıştıkları kurumların isimleri ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Ankara
5.     Projenin adındaki tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxx Xx Xxxx Xxxxxx  (X.Y.Z.)
6.     Proje önerilerinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7.     Proje; ‘Amaç’, ‘Hipotez’, ‘Yöntem’, ‘İstatistiksel Analiz’, ‘Sınırlılıklar’ başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Proje Ödülü:
1.   Bilimsel kurul tarafından kongre sırasında sözel bildirimi uygun görülen proje önerilerinin ödül alabilmesi için kongre kayıt ücretinin yatırılmış olması gerekir.
2.   Kongrede mentorlere sözel sunumu yapılan projeler gene tüm mentorler tarafından oluşan jüri tarafından değerlendirilecek, bunun sonucunda proje birincisine 1750 TL, ikincisine 1250TL, üçüncüsüne 1000 TL ödül verilecektir.
3.   Önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanıp poster haline getirilen ödüllü projeler, Selahattin Şenol Bahar Okulu’nda katılım bursu hakkı elde edecektir.
2-)Poster Bildirimleriyle İlgili Hususlar
1.    Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulu’nda poster bildirisi kabul edilecektir.
2.    Vaka bildirimleri ve orjinal araştırma çalışmaları poster bildirisi olarak “Prof. Dr. Selahattin Şenol 5. Bahar Okulu” bilim kurulu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
3.    Poster özetleri son gönderi tarihi 3 Mart 2019 Pazar saat 23:59 olarak belirlenmiştir.
4.    Poster özeti yazım kurallarına göre hazırlanmış poster bildiri özetleri sadece online (http://cocukergenkongre.com/baharokulu5/) olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.    Çalışma daha önce herhangi bir ulusal/uluslararası toplantıda sunulmamış ve dergide yayınlanmamış olmalıdır.
6.    Kabul edilen posterlerin elektronik kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
7.     Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir
Poster Özeti Yazım Kuralları
1.         Poster özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 300 kelimeyi geçmemelidir.
2.         Özetler Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir.
3.         İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
Örn: Aytek Başacı
4.         Yazarların email adresleri, çalıştıkları kurumların isimleri ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Ankara
5.         Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx
6.         Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7.         Özet; amaç, yöntem, sonuç ve tartışma başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
8.         Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, sonuçlar yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çalışmanın klinik önemi çerçevesinde tartışılmalıdır.
9.         Vaka bildirimleri, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır.
ALS Tasarım Ali İşeri 539 6356462
15 Nolu A Blok Kat:5 No: 22 100.yıl çankaya/ANKARA
Prof. Dr. Selahattin ŞENOL
5. Bahar Okulu
14 Mart-17 Mart 2019
Concorde Otel ANTALYA
İçeriğe dön